با ما در تماس باشید 26752237(9821+)

کنترل تردد رمز و کارت 192M

- اندازه: 87/87/33 mm

-قابلیت ورود با رمز
- سرعت پردازش داده ورودی کمتر از دو ثانیه
- دارای زنگ اخبار

با نصب کنترلر:
- قابلیت ثبت 60.000 ورود و گزارشگیری
- قابلیت کنترل درب ها تا 4 مورد بصورت همزمان
- قابلیت معرفی 20.000رمز ورود


این دستگاه نیاز به برد کنترلر دارد و بدون آن کار نمیکند.