با ما در تماس باشید 26752237(9821+)

کنترل تردد کارتی Polaris

-

- سرعت خواندن کارت کمتر از دو ثانیه

با نصب کنترلر:
- قابلیت ثبت 60.000 ورود و گزارشگیری
- قابلیت کنترل درب ها تا 4 مورد بصورت همزمان
- قابلیت معرفی 20.000 کارت ورود


این دستگاه نیاز به برد کنترلر دارد و بدون آن کار نمیکند.